Prawo jazdy kategoria AM – wiek 14 lat

Uprawnia do kierowania:

a) Motorowerem - pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

b) Czterokołowcem lekkim – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h

W ramach kursu oferujemy:

- 10 godzin zajęć teoretycznych

- 10 godzin zajęć praktycznych

Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz omówią zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są pasjonatami motocykli. Cechuje ich indywidualne podejście do kursanta, podczas zajęć panuje miła i bezstresowa atmosfera. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, co pozwala na szybkie i skuteczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz właściwe przygotowanie do egzaminu.

Podczas zajęć praktycznych zapoznasz się miedzy innymi z techniką jazdy oraz sposobami wykonywania manewrów, co pozwoli na umiejętne i bezpieczne kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

Abyś czuł się bezpiecznie Ośrodek Szkolenia Kierowców Endzi na czas kursu zapewni Ci odpowiednią odzież (kask, rękawice, spodnie i kurtkę z ochraniaczami).

Pojazd służący do nauki podczas kursu prawa jazdy, motorower Piaggio Zipp, jest identyczny z używanym podczas egzaminu państwowego w WORD w Pile. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na naszym skuterze.

Jeśli wybierzesz ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców ENDZI, zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem.

ZAPRASZAMY!