Prawo jazdy kategoria AM – wiek 14 lat   

Upoważnia do kierowania:

a)    Motorowerem - pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

b)    Czterokołowcem lekkim – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h

W ramach kursu oferujemy:

- 10 godzin zajęć  teoretycznych

- 10 godzin zajęć praktycznych

Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą nie tylko wiedzę z przepisów ruchu drogowego, ale i zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów , którzy są pasjonatami motocykli . Cechuje ich indywidualne podejście do kursanta a podczas zajęć panuje miła i bezstresowa atmosfera. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Podczas zajęć praktycznych poznasz miedzy innymi technikę jazdy oraz sposoby wykonywania manewrów co pozwoli na umiejętne i bezpieczne kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

Abyś czuł się bezpiecznie Ośrodek Szkolenia Kierowców Endzi zapewnia tobie ubranie (kask, rękawice ochronne, spodnie, kurtkę z ochraniaczami).

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania pilskich skrzyżowań z komentarzem.

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w Pile.

Wybierając ofertę szkoleniową w Ośrodku Szkolenia Kierowców ENDZI zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem .

                                        ZAPRASZAMY!