Prawo jazdy kategoria A2 – wiek od 18 lat


Uprawnia do kierowania:

a)    Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 KW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe

b)    Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15KW

c)    Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


W ramach kursu oferujemy:

- 30 godzin zajęć  teoretycznych

- 20 godzin zajęć praktycznych

Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą nie tylko wiedzę z przepisów ruchu drogowego, ale i zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym . Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykfalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są pasjonatami motocykli . Cechuje ich indywidualne podejście do kursanta a podczas zajęć panuje miła i bezstresowa atmosfera. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Podczas zajęć praktycznych poznasz między innymi technikę jazdy oraz sposoby wykonywania manewrów, co pozwoli Ci na umiejętne i bezpieczne kierowanie określonymi motocyklami.
 
Abyś czuł się bezpiecznie Ośrodek Szkolenia Kierowców Endzi zapewnia tobie ubranie (kask, rękawice ochronne, spodnie, kurtkę z ochraniaczami).

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania pilskich skrzyżowań z komentarzem.

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w Pile.

Wybierając ofertę szkoleniową w Ośrodku Szkolenia Kierowców ENDZI zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem.

                                    ZAPRASZAMY!

 

Idealnie dostosowany NOWY MOTOCYKL, zakupiony dla naszych kursantów przeznaczony do nauki jazdy kategoria A2 i A:

tematyka: nauka jazdy kategoria A2 Piła, prawo jazdy kategoria A2 Piła, szkoła nauki jazdy kategoria A2 Piła, kurs nauki jazdy kategoria A2 Piła, kat. A2 w Pile!