Uprawnia do kierowania:

a) Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 KW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe

b) Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15KW

c) Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

W ramach kursu oferujemy:

- 30 godzin zajęć teoretycznych

- 20 godzin zajęć praktycznych

Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz omówią zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są pasjonatami motocykli. Cechuje ich indywidualne podejście do kursanta, podczas zajęć panuje miła i bezstresowa atmosfera. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, co pozwala na szybkie i skuteczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz właściwe przygotowanie do egzaminu.

Podczas zajęć praktycznych zapoznasz się miedzy innymi z techniką jazdy oraz sposobami wykonywania manewrów, co pozwoli na umiejętne i bezpieczne kierowanie wymienionymi wyżej pojazdami.

Abyś czuł się bezpiecznie Ośrodek Szkolenia Kierowców Endzi na czas kursu zapewni Ci odpowiednią odzież (kask, rękawice, spodnie i kurtkę z ochraniaczami).

Do nauki służą dwa motocykle: Yamaha XJ6N i Honda CB500. Pierwszy z wymienionych jest identyczny z używanym podczas egzaminu państwowego w WORD w Pile. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na naszych motocyklach.

Jeśli wybierzesz ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców ENDZI, zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem.

ZAPRASZAMY!

tematyka: nauka jazdy kategoria A2 Piła, prawo jazdy kategoria A2 Piła, szkoła nauki jazdy kategoria A2 Piła, kurs nauki jazdy kategoria A2 Piła, kat. A2 w Pile!