Prawo jazdy kategoria B – wiek od 18 lat


Uprawnia do kierowania:


a)    Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla

b)    Zespołem pojazdów  złożonym z pojazdu o którym mowa  w lit. a oraz przyczepy lekkiej

c)    Zespołem pojazdów  złożonym z pojazdu o którym mowa w lit. a oraz przyczepy innej niż lekka  o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.

d)    Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat AM.


W ramach kursu oferujemy:

- 30 godzin zajęć  teoretycznych

- 30 godzin zajęć praktycznych


Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą nie tylko wiedzę z przepisów ruchu drogowego, ale i zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym . Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów, których cechuje indywidualne podejście do kursanta. W naszej szkole panuje miła i bezstresowa atmosfera. Podczas szkolenia wykorzystywane są urządzenia multimedialne, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Podczas zajęć praktycznych poznasz między innymi technikę jazdy oraz skuteczne metody wykonywania manewrów, co pozwoli Ci na umiejętne i bezpieczne kierowanie pojazdem.

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania pilskich skrzyżowań z komentarzem.

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w Pile  tj. Renault Clio III.

Wybierając ofertę szkoleniową w Ośrodku Szkolenia Kierowców ENDZI zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem.

                                    ZAPRASZAMY!

 

 

 

tematyka: prawo jazdy kategoria B Piła, nauka jazdy kategoria B Piła, szkoła nauki jazdy kategoria B Piła, kat B Piła, kat B w Pile, kurs prawa jazdy kategoria B Piła!