Uprawnia do kierowania:

a) Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla

b) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wymienionego w pkt. a oraz przyczepy lekkiej

c) Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wymienionego w pkt. a oraz przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.

d) Pojazdami do których kierowania niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kat AM.

W ramach kursu oferujemy:

- 30 godzin zajęć teoretycznych

- 30 godzin zajęć praktycznych

Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz omówią zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów, których cechuje indywidualne podejście do kursanta. W naszej szkole panuje miła i bezstresowa atmosfera. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, co pozwala na szybkie i skuteczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz właściwe przygotowanie do egzaminu.

Podczas zajęć praktycznych poznasz między innymi technikę jazdy oraz skuteczne metody wykonywania manewrów, co pozwoli Ci na umiejętne i bezpieczne kierowanie pojazdem.

Do nauki służą trzy samochody osobowe Kia Rio IV (identyczne z używanymi podczas egzaminu państwowego w WORD w Pile) i Renault Clio.

Jeśli wybierzesz ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców ENDZI, zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

tematyka: prawo jazdy kategoria B Piła, nauka jazdy kategoria B Piła, szkoła nauki jazdy kategoria B Piła, kat B Piła, kat B w Pile, kurs prawa jazdy kategoria B Piła!