Uprawnia do kierowania:

a) Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 KW/kg

b) Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15KW

c) Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

W ramach kursu oferujemy:

- 30 godzin zajęć teoretycznych

- 20 godzin zajęć praktycznych

Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy prowadzący szkolenie przekażą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz omówią zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są pasjonatami motocykli. Cechuje ich indywidualne podejście do kursanta, podczas zajęć panuje miła i bezstresowa atmosfera. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, co pozwala na szybkie i skuteczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz właściwe przygotowanie do egzaminu.

Podczas zajęć praktycznych zapoznasz się miedzy innymi z techniką jazdy oraz sposobami wykonywania manewrów, co pozwoli na umiejętne i bezpieczne kierowanie wymienionymi wyżej pojazdami.

Abyś czuł się bezpiecznie Ośrodek Szkolenia Kierowców Endzi na czas kursu zapewni Ci odpowiednią odzież (kask, rękawice, spodnie i kurtkę z ochraniaczami).

Pojazdy służące do nauki podczas kursu prawa jazdy, dwa motocykle Yamaha YBR 125 są identyczne z używanymi podczas egzaminu państwowego w WORD w Pile. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na naszych motocykach.

Jeśli wybierzesz ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców ENDZI, zdanie egzaminu państwowego nie będzie dla Ciebie problemem.

ZAPRASZAMY!